ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim przypomina, iż w bieżącym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.
Na podstawie wniosku złożonego po 30 czerwca 2019 r. świadczenie przyznane zostało do 31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać za pomocą systemów teleinformatycznych od 1 lutego 2021 r. lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – od 1 kwietnia 2021 r.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na rzecz dzieci, które dotychczas nie były objęte programem (np. nowonarodzone).

Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita