NESTOR 2011

Dnia 13.06.2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim odbyło się szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu?”. Spotkanie zostało  zorganizowane   w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2011. W ramach  szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą w domu wykładowca przybliżył  teoretyczną wiedzę dotyczącą fizjologicznych procesów związanych ze starzeniem się organizmu człowieka. Zostały omówione również główne problemy występujące w czasie trwania opieki nad osobami starszymi w domu. Ukazano sposoby ich rozwiązania i możliwości ich zapobiegania. Zaprezentowano również metody skutecznej pielęgnacji osób zależnych. osstarszePrzedstawiono sposoby ułatwiające     zachowanie właściwej higieny osobistej,  karmienie, pomocy w przemieszczaniu się, możliwości pielęgnacji ran. Zademonstrowano także metody ułatwiające łatwiejsze przenoszenie  i zmianę pozycji osób leżących. Podczas szkolenia uczestnicy zostali poinformowani o sposobach aranżacji przemieszczeń tak, aby dostosować je do potrzeb osób zależnych. Ukazano możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna w instytucjach pomocowych, medycznych   oraz sposoby pozyskiwania dofinansowania z PFRON na sprzęt rehabilitacyjny i dostosowanie  architektury domu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostały przykładowe ceny za specjalistyczny sprzęt oraz ich dostępność na rynku medycznym. W czasie trwania szkolenia poruszano tematy związane z organizacją dnia osoby zależnej. Wskazano potrzebę umożliwienia osobom starszym kontaktu z otoczeniem i innymi ludźmi oraz uzyskania maksymalnej samodzielności. Podkreślono istotę zapewnienia osobom zależnym kontaktu emocjonalnego bliskimi, tak by czuli się ważni i potrzebni. Przedstawiono główne problemy występujące w komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ukazano sposoby umożliwiające nawiązanie kontaktu z osobami zależnymi. Podczas spotkania podkreślono również wagę dbania o zdrowie psychiczne i fizycznie osób zajmujących się długotrwałą opieką ludzi zależnych.