KOLONIA - PUSTKOWO

morzeWrócili zadowoleni koloniści , którzy przebywali  w dniach od  2 do  16 sierpnia b.r.  w Pustkowie nad Bałtykiem. Wszyscy zadowoleni i opaleni oraz rozżaleni, że kolonia już  dobiegła końca. Kolonie finansowane były z budżetu państwa.