STYPENDIA 2011

stypendiaWnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2011, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października b.r. Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej . Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy  socjalni.