ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2011 r. trwającym do 31 października 2012

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2011 r. trwającym do 30 września 2012

rodzinaW związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za rok podatkowy 2010 oraz resztę wymaganych dokumentów. Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 9 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2011/2012. (zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.) W przypadku studentów (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 12 października br.