Wakacji czas

Na dwóch turnusach  kolonijnych wypoczywa   57 dzieci z gminy  Jeżów Sudecki.  16 osób przebywa w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym Kameleon ,   położonym przy ul. Wczasowej 2 w Międzywodziu. Czas trwania turnusu od 6 do 19 sierpnia b.r. Kolejnym miejscem, do którego wyjechało 41 dzieci  to Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POMET w Niechorzu. Tutaj koloniści  „zabawią” od 14 do 27 sierpnia b.r.