ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2013 r. trwającym do 31 października 2014 r.

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2013 r. trwającym do 30 września 2014 r.
W związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2012, zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. oraz resztę wymaganych dokumentów.
Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 10 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.)
W przypadku studentów należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 11 października br.
                                                                                                                    
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w pok. nr 119 do godz. 13.00 natomiast w dniach od 14.10.2013 r. do 18.10.2013 r. do godz. 17.00