Nowy okres zaiłkowy 2015-2016

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2015 r. trwającym do 31 października 2016 r.

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2015 r. trwającym do 30 września 2016 r.

W związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2014,  zaświadczenie z ZUS  o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. oraz resztę wymaganych dokumentów.

Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 10 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.)

W przypadku studentów uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 12 października br.

KIEROWNIK GOPS
(-) ALICJA KARMELITA