ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2017 r. trwającym do 31 października 2018r.
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2017 r. trwającym do 30 września 2018r.

Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 11 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od 1 września br.)
W przypadku studentów uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 16 października br.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita