Kontakt

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Ewa Sędek-Źródłowska
tel. 75-713-22-75

Pracownicy Socjalni
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Rejon Płoszczyna, Siedlęcin, Wrzeszczyn
Renata Dziedzic
tel. 75 7132 254 wew.123

Specjalista Pracy Socjalnej - Rejon Chrośnica, Czernica, Dziwiszów, Janówek
Elżbieta Werstak
tel. 75 7132 254 wew.123

Pracownik Socjalny – Rejon Jeżów Sudecki
Natalia Cierebiej
75 7132 254 wew.121